50 angielskich idiomów związanych z pracą, które powinien znać każdy pracujący za granicą

Kariery By Stefan Zechner Nov 1, 2017

Według raportu EF EPI (Education First English Proficiency Index) znajomość języka angielskiego jest podstawowym wymaganiem współczesnej gospodarki światowej.

Podczas gdy większość kursów języka angielskiego skupia się na podstawowej gramatyce i słownictwie, tylko nieliczne wyjaśniają żargon, który osoba mieszkająca na obczyźnie może usłyszeć w miejscu pracy. Oto 50 najpopularniejszych idiomów z amerykańskiej odmiany języka angielskiego, na które można się natknąć, oraz ich zastosowanie:

1. Cut corners
Znaczenie: robić coś w najłatwiejszy lub najszybszy sposób, „pójść po linii najmniejszego oporu”
Zastosowanie: „Cutting corners on case studies will result in careless errors”. (Pójście po linii najmniejszego oporu przy analizie przypadków spowoduje błędy wynikające z niedbałości).

 

2. It’s not rocket science
Znaczenie: coś nie jest trudne do zrozumienia, jest nieskomplikowane
Zastosowanie: „Just look up the answer online; it’s not rocket science”. (Po prostu znajdź odpowiedź online, to nie jest nic skomplikowanego).

 

3. Get the ball rolling

Znaczenie: rozpocząć coś
Zastosowanie: „It’s time to get the ball rolling on the 2018 forecast”. (Pora zacząć prognozy na 2018 rok).

 

4. Up to speed
Znaczenie: zapoznać się z aktualnymi informacjami, być na bieżąco
Zastosowanie: „We have a new team member starting this week. Can everyone help him get up to speed on our accounts?” (Nowy członek zespołu zaczyna w tym tygodniu. Czy ktoś może pomóc mu w zapoznaniu się z aktualnymi informacjami o naszych rachunkach?)

 

5. On the back burner

Znaczenie: niski priorytet
Zastosowanie: „Put that report on the back burner and focus on new business”. (Ten raport ma niski priorytet, teraz skup się na nowym biznesie).

 

6. Back to the drawing board
Znaczenie: rozpocząć od nowa po niepowodzeniu planu lub pomysłu
Zastosowanie: „The client rejected our original concept, so it’s back to the drawing board”. (Klient odrzucił naszą pierwotną koncepcję, więc zaczynamy od nowa).

 

7. For the long haul
Znaczenie: długi okres, dużo czasu, długofalowo
Zastosowanie: „The new business pitch will be hard work, but we’re in it for the long haul”. (Wypromowanie nowego biznesu będzie ciężką pracą, ale podchodzimy do tego długofalowo).

 

8. Burn the midnight oil
Znaczenie: stale pracować poza zwykłymi godzinami pracy
Zastosowanie: „Our manager is burning the midnight oil to meet every deadline”. (Nasz kierownik ciągle siedzi po godzinach, aby zawsze zdążyć przed ostatecznym terminem).

 

9. Change of pace
Znaczenie: zrobić coś inaczej niż zwykle
Zastosowanie: „Company outings are a nice change of pace from our regular work week”. (Firmowe wycieczki stanowią miłą odmianę od naszej zwykłej cotygodniowej pracy).

 

10.Think outside the box
Znaczenie: wykroczyć poza zwykłe koncepcje, mieć odkrywcze pomysły
Zastosowanie: „Stop looking at past examples and think outside the box”. (Przestań opierać się na przykładach z przeszłości, wymyśl coś nowego).

 

11. On the same page
Znaczenie: rozumieć coś tak samo jak inni, mieć wspólną wiedzę lub wizję
Zastosowanie: „Let’s all communicate constantly so we are on the same page”. (Stale się komunikujmy, rozumieć wszystko w ten sam sposób).

 

12. Out on a limb
Znaczenie: zrobić lub powiedzieć coś ryzykownego
Zastosowanie: „She went out on a limb to defend my unconventional strategy”. (Podjęła ryzyko, aby obronić moją nieszablonową strategię).

 

13. Jump the gun
Znaczenie: zrobić coś za wcześnie lub przed właściwym czasem, działać pochopnie
Zastosowanie: „Next time, do more research instead of jumping the gun”. (Następnym razem dokładniej zbadaj sprawę, zamiast działać pochopnie).

 

14. Throw in the towel
Znaczenie: poddać się, zrezygnować lub zaakceptować niepowodzenie
Zastosowanie: „After receiving negative feedback, she was ready to throw in the towel”. (Po otrzymaniu negatywnej opinii była gotowa poddać się).

 

15. Miss the mark
Znaczenie: nie uzyskać zamierzonego celu
Zastosowanie: „Please redo the presentation since you missed the mark the first time”. (Przygotuj ponownie prezentację, bo za pierwszym razem nie udało ci się uzyskać zamierzonego celu).

 

16. Stay on your toes
Znaczenie: zachować czujność
Zastosowanie: „There will be random testing on this, so stay on your toes”. (Będą losowe testy, więc zachowajcie czujność).

 

17. Raise the bar
Znaczenie: przekraczać normy lub oczekiwania, podnosić poprzeczkę
Zastosowanie: „The team must raise the bar if we want to win a customer service award”. (Jeśli chcemy zdobyć nagrodę za obsługę klientów, musimy podnosić poprzeczkę).

 

18. Back to square one
Znaczenie: wrócić do początku
Zastosowanie: „If we lose our funding for more research, it’ll be back to square one”. (Jeśli stracimy finansowanie dalszych badań, wrócimy do początku).

 

19. Hit the nail on the head
Znaczenie: znaleźć dokładnie właściwą odpowiedź, trafić w punkt
Zastosowanie: „That’s what I was thinking — you hit the nail on the head”. (Dokładnie o tym myślałem — trafiłeś w punkt).

 

20. Cut to the chase
Znaczenie: przejść do sedna bez marnowania czasu
Zastosowanie: „Stop talking about irrelevant statistics and cut to the chase”. (Przestań opowiadać o nieistotnych statystykach, przejdź do sedna).

 

21. Rock the boat
Znaczenie: zakłócić stan rzeczy, przeszkodzić, pogorszyć sytuację
Zastosowanie: „The team is finally working well together. A new hire may rock the boat”. (Zespół nareszcie dobrze współpracuje. Nowy pracownik może pogorszyć sytuację).

 

22. To be in hot water
Znaczenie: mieć kłopoty
Zastosowanie: „My coworker is in hot water after sending a rude email”. (Mój współpracownik ma kłopoty po wysłaniu niegrzecznego e-maila).

 

23. Get your foot in the door
Znaczenie: wejść do organizacji lub branży, rozpocząć pracę, zyskać szansę na coś
Zastosowanie: „A coffee meeting can help you get your foot in the door with prospective clients”. (Spotkanie przy kawie może pomóc ci w pozyskaniu potencjalnych klientów).

 

24. Small talk
Znaczenie: rozmowa na codzienne tematy
Zastosowanie: „The employees made small talk about their weekends while waiting outside the board room”. (Oczekując przed salą konferencyjną, pracownicy rozmawiają o weekendzie).

 

25. Have your work cut out
Znaczenie: mieć do zrobienia coś bardzo trudnego
Zastosowanie: „She has her work cut out for her when it comes to training the new team”. (Wyszkolenie nowego zespołu stanowi dla niej bardzo trudne zadanie).

 

26. See eye to eye
Znaczenie: zgadzać się
Zastosowanie: „My boss and I don’t always see eye to eye on reporting techniques”. (Nie zawsze zgadzam się z moim szefem co do technik raportowania).

 

27. To be in the dark
Znaczenie: być niedoinformowanym, nieświadomym
Zastosowanie: „The company merger is confidential, so we’re going to keep some employees in the dark”. (Połączenie firmy jest sprawą poufną, więc pozostawimy niektórych pracowników w nieświadomości).

 

28. The bottom line
Znaczenie: najważniejszy element, przede wszystkim
Zastosowanie: „It may be a good idea, but the bottom line is that it’s not profitable”. (To może jest dobry pomysł, ale przede wszystkim jest nieopłacalny).

 

29. Call the shots
Znaczenie: podejmować ważne decyzje
Zastosowanie: „Ultimately, it’s the client’s choice since they call the shots”. (Ostatecznie to wybór klienta, ponieważ to on podejmuje ważne decyzje).

 

30. Slack off
Znaczenie: pracować leniwie, obijać się
Zastosowanie: „Don’t expect a promotion if you’re constantly slacking off”. (Nie oczekuj awansu, jeśli ciągle będziesz się obijać).

 

31. Glass ceiling
Znaczenie: metaforyczna bariera uniemożliwiająca awans na wyższe stanowisko, szklany sufit
Zastosowanie: „I think there’s a glass ceiling because I don’t see any room for growth here”. (Myślę, że osiągnąłem szklany sufit, ponieważ nie widzę szans na dalszy rozwój tutaj).

 

32. Fine print
Znaczenie: szczegóły umowy, które są zwykle pomijane, przeoczone, „tekst drobnym drukiem”
Zastosowanie: „Always read the fine print before signing a contract”. (Przed podpisaniem umowy zawsze doczytaj szczegóły).

 

33. Crunch the numbers
Znaczenie: wykonać mnóstwo obliczeń, dokładnie przeliczyć lub rozwiązać problem
Zastosowanie: „We’ll need to crunch the numbers to make sure we can afford this”. (Musimy wszystko dokładnie policzyć, aby mieć pewność, że nas na to stać).

 

34. Have a lot on your plate
Znaczenie: mieć mnóstwo obowiązków
Zastosowanie: „I have a lot on my plate since my supervisor quit last week”. (Od kiedy mój szef zrezygnował w ubiegłym tygodniu, mam mnóstwo obowiązków).

 

35. Learning curve
Znaczenie: tempo zdobywania doświadczenia lub nowych umiejętności
Zastosowanie: „New employees usually have a learning curve”. (Nowi pracownicy zwykle muszą się dużo nauczyć).

 

36. Ramp up
Znaczenie: zwiększyć
Zastosowanie: „The team needs to ramp up productivity in order to meet their deadlines”. (Aby zmieścić się w terminach, zespół musi zwiększyć wydajność).

 

37. In the red
Znaczenie: być w długach
Zastosowanie: „If my company loses this client, we’ll be in the red for months”. (Jeśli moja firma straci tego klienta, będziemy w długach przez wiele miesięcy).

 

38. The ball’s in your court
Znaczenie: mieć obowiązek lub podjąć działanie
Zastosowanie: „We handed off the assets so the ball’s in your court now”. (Przekazaliśmy aktywa, więc kolej na twoje działanie).

 

39. Off the top of one’s head
Znaczenie: wiedzieć coś od razu, mieć gotowe rozwiązanie
Zastosowanie: „I can’t think of any ideas off the top of my head; I’ll have to do more research”. (Jeszcze nie mam pomysłu, muszę to lepiej przeanalizować).

 

40. Long shot
Znaczenie: małe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy
Zastosowanie: „It’s a long shot, but maybe we can convince our boss to take Fridays off”. (Mała szansa, że się powiedzie, ale może uda nam się przekonać szefa, aby mieć wolne w piątki).

 

41. 24/7
Znaczenie: 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu
Zastosowanie: „He’s in the office 24/7 due to his heavy workload”. (Jest bardzo obciążony pracą, więc siedzi w biurze 24/7).

 

42. By the book
Znaczenie: robić coś zgodnie z prawem lub przepisami/zasadami
Zastosowanie: „The company fired the CEO for not doing things by the book”. (Firma zwolniła dyrektora generalnego, bo nie przestrzegał przepisów).

 

43. Ballpark figure
Znaczenie: przybliżony szacunek, kalkulacja
Zastosowanie: „If you don’t’ know the exact cost, just give a ballpark figure”. (Jeśli nie znasz dokładnego kosztu, po prostu podaj szacunkowy).

 

44. Blue-sky thinking
Znaczenie: pomysły, które są wykonalne w świecie idealnym, „bujanie w obłokach”
Zastosowanie: „The manager’s blue-sky thinking always resulted in unrealistic expectations”. (Kierownik buja w obłokach, więc zawsze ma nierealne oczekiwania).

 

45. Punch a puppy
Znaczenie: zrobić coś przykrego, niemiłego
Zastosowanie: „The boss was really punching a puppy when he laid off 15 people”. (Szef naprawdę zachował się paskudnie, gdy zwolnił 15 osób).

 

46. Thought shower
Znaczenie: mieć mnóstwo pomysłów, „burza mózgów”
Zastosowanie: „We need a thought shower to come up with new ideas”. (Potrzebujemy burzy mózgów, aby znaleźć nowe pomysły).

 

47. Close of play
Znaczenie: koniec dnia/godzin pracy
Zastosowanie: „You need to finish the audit by close of play”. (Musisz zakończyć audyt do końca godzin pracy).

 

47. Peel the onion
Znaczenie: przyjrzeć się czemuś szczegółowo, krok po kroku
Zastosowanie: „Let’s peel the onion to figure out where we messed up”. (Przyjrzyjmy się temu szczegółowo, aby dowiedzieć się, co sknociliśmy).

 

49. Helicopter view
Znaczenie: ogólne wyobrażenie o tym, co się stało, ogólna/skrótowa ocena sytuacji
Zastosowanie: „I only have a couple minutes to chat; just give me a helicopter view of the report”. (Mam tylko kilka minut na rozmowę, więc przedstaw mi w skrócie raport).

 

50. Fortnight
Znaczenie: dwa tygodnie
Zastosowanie: „She worked day and night for a fortnight to finish the proposal”. (Przez dwa tygodnie pracowała dzień i noc, aby przygotować ofertę).

 

Aby przystosować się do życia poza własnym krajem, nie wystarczy nauczyć się języka. Tutaj dowiesz się, z jakimi wyzwaniami najczęściej borykają się obcokrajowcy.